תקנון אתר ותנאי שימוש

כללי

אזהרה: חלק מהמוצרים מכילים אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

משלוח חינם מעל 499₪
עלות משלוח רגיל לגוש דן 29.90₪

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך כמובן פונה לשני המינים.

תנאי התקנון חלים על השימוש באתר ובשירותיו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (סמארט פון, מחשבים ניידים,נייחים וכו’)

השימוש באתר מחייב חיבור של מכשירך שלך לאינטרנט. עלויות חיבור כאמור כפופות להסכמים שבינך לבין ספקי התקשורת שלך ולתשלומים החלים עליך לפיהם.

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת משקאות והוא בבעלות חברת בודגה – תמיר פרייליך ח.פ. 203057682, השימוש באתר אינטרנט זה כפוף לקריאת תקנון זה ולהסכמה להוראותיו. אנא קרא בעיון  תנאי תקנון זה. לכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות אלינו במייל – bodega.greenberg@gmail.com

השימוש באתר מותר לבגירים בלבד שמלאו להם 18 שנים ומעלה בלבד! מכירת יין ואלכוהול לקטינים בני 18 ומטה – אסורה לפי חוק והיא מהווה עבירה פלילית

כל משתמש באתר המבצע הזמנה באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי עם קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למייצגו כל טענה, דרישה, תביעה כנגד האתר או החברה, הנהלת האתר וצוות עובדי החברה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. המשתמש באתר מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הקניות ושאר הפעולות המתבצעות באתר יהוו ראיה והוכחה לפעולותיו.

 הנהלת האתר רשאית לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה או הודעה מוקדמת

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר בהתאם לתנאים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת של  הנהלת האתר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנו, חלה עליך בלבד.

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס ולכל מטרה אחרת.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו.  דומיין  האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד.

כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.

יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

רכישה באמצעות האתר

כאשר תסיים לבחור מוצרים להזמנה באתר, הם יתווספו לסל הקניות שלך. עליך להזין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את הפרטים מלאים ומדוייקים. תתבקש למלא את שמך המלא, תאריך לידה, שיטת המשלוח או איסוף מהחנות, כתובת מדויקת למשלוח (כולל קומה ודירה), כתובת דוא”ל, טלפון, פרטי אמצעי תשלום וכל פרט נוסף שהנהלת האתר עשוייה לדרוש על מנת לצמצם טעויות ואי הבנות ככל הניתן. ניתן יהיה לרשום בהערות פרטים נוספים והוראות למקרים מיוחדים (קוד לדלת הכניסה, היכן להשאיר במידה והנמען איננו בבית וכו’).

הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

בהתאם לתנאים אלה ולמדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה, הנהלת האתר לא תעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לגורם חיצוני לחברה, למעט אם תידרש לכך על ידי רשות מוסמכת מרשויות המדינה, או מכח צו שיפוטי, בהתאם להוראות כל דין.

הנהלת האתר רשאית לדרוש את הצגתה של תעודה מזהה של מקבל המשלוח, או אוסף  מהחנות (איסוף עצמי), על-מנת לוודא כי הוא בגיר, ולסרב למסור את המשלוח במקרה שלזה לא מלאו 18 שנים. במקרה זה תהיה רשאית הנהלת האתר לבטל את העסקה ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ותביעה כלפיה בגין כך. אולם, הנהלת האתר רשאית, לאפשר לך למסור את המשלוח לנמען אחר, בכפוף לתשלום עלויות המשלוח הנוספות וזאת לפי שיקול דעתה.

המוצרים באתר

מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי חוק. הנהלת האתר רשאית לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים באתר. הנהלת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הפריטים שתמונותיהם מופיעות באתר ואינה מתחייבת למלאי וזמינות של מוצרים כלשהם. במידה ואזל מוצר מזויים מהמלאי, באחריות הנהלת האתר לידע אותך על כך באמצעות הפרטים שהזנת (טלפון או מייל) ושומרת לעצמה את הזכות להציע לך מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה. אם תקבל את הצעתנו, הזמנתך תעודכן מחדש. אם תסרב לקבל מוצר חלופי, הנהלת האתר תבטל את הזמנתך

ותזכה את אמצעי התשלום שלך. במידת האפשר, תוכל להמתין לחזרת המוצר המוזמן למלאי ונהיה רשאים לעדכן אותך בדבר.

החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן

כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח. החברה אינה מתחייבת למחירים מוזלים באתר בהשוואה לחנות הפיזית. כמו כן הנהלת האתר איננה מתחייבת שמחירי המוצרים באתר יהיו בהכרח הזולים ביותר, או שתנאי התשלום יהיו הנוחים ביותר.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים

הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליף מבצעים הטבות והנחות  או לשנות מבצעים, הטבות והנחות, ללא הודעה מוקדמת על כך.

קבלת תוכן פרסומי ומידע

לאחר שמסרת את פרטיך באתר (באמצעות טופס יצירת הקשר,רישום לאירועים או רכישת מוצרים, או במידה ונרשמת למועדון הלקוחות של הנהלת האתר) הנהלת האתר תהא רשאית לשלוח אליך עדכונים, בדואר אלקטרוני, במסרונים (SMS), או בכל דרך אחרת. תקבל מהנהלת האתר עדכוני תוכן, עלוני מידע, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם על שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, בין היתר כמשמעות הדברים בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982.

בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע להנהלת האתר על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי הודעה להנהלת האתר. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אלייך הנהלת האתר ו/או מי מטעמה

אחריות הנהלת האתר להזמנות ומוצרים

הנהלת האתר לא תהא אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש באתר, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית

החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה, כמו כן האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצרכיך חלה עליך.

הנהלת האתר תעשה ככל שביכולתה על מנת לתת מידע מדוייק על כל מוצר שהוא, אך אם נפלה טעות בתיאור ההמוצר, לא יחייב הדבר את הנהלת האתר. בכל מקרה לא תישא הנהלת האתר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר או נזק תוצאתי

הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני

הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה כדי לתת את השירות הטוב ביותר עבורך, ולספק את המוצרים במועד האספקה שנקבע. אם אתה סבור כי המוצרים שרכשת באמצעות האתר, או השירותים שקיבלת באמצעות האתר לוקים בדבר כלשהו, הנהלת האתר תטפל בפנייתך בהקדם. ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר באמצעות הדואר-אלקטרוני bodega.greenberg@gmail.com.  

הנהלת האתר תצא ידי חובתה כלפיך עם מסירת המוצרים שהזמנת לכתובת המשלוח שמסרת בעת ביצוע ההזמנה.

מבלי לגרוע מהוראות כל דין, במקרה שרכשת מוצרים פגומים, זכותך היחידה היא להחליפם או לקבל את כספך בחזרה, כפי שפורט בתנאים אלה.

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים, אלא אם כן אירעו העיכוב או הפגם בשל רשלנות מצידה של הנהלת האתר. במקרה זה תהיה אחריות הנהלת האתר מוגבלת לסכום השווה למחיר הזמנתך.

משלוח עד הבית - תל אביב וגוש דן

זמני ביצוע ההזמנה הם בימים א’ – ה’, מ11:00 עד 20:00, כאשר הזמנות לאחר השעה 16:00 יעברו ליום העסקים הבא.

ברוב המקרים יסופקו המשלוחים ביום ההזמנה למעט מקרים חריגים, בכל מקרה זמן האספקה המקסימלי הוא עד 3 ימי עסקים מרגע אישור ההזמנה

דמי משלוח בתוך תל אביב – 29.90 ש”ח

משלוח חינם מעל 549 ש”ח 

דמי משלוח בגוש דן – 49.90

משלוח חינם החל מ899 ש”ח

המשלוח מתבצע ע”י חברת שליחויות חיצונית עד בית הלקוח.

 משלוחים : א’ – ה’ בין השעות  12:00 – 20:00 ו’ בין השעות 12:00 – 14:30

הזמנות שיכנסו לאחר השעה 16:00 יעברו ליום העסקים הבא.

איסוף עצמי

יתאפשר כשעתיים מרגע ההזמנה, ללא עלות, מחנותינו ברח’ אורי צבי גרינברג 25, ת”א. מרכז מסחרי איזורי חן

החזרות

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ניתן להחזיר או להחליף מוצר שנרכש באתר בתוך 14 יום מיום קבלת המשלוח או איסוף מהחנות. בקבוקי יין, ומוצרים המכילים חלב (שוקולד, בייליס) לא נוכל לקבל מכיוון שאלה חייבים בתנאי החזקה קפדניים ואין לנו בקרה על תנאים אילו לאחר שמוצר יצא ממחסנינו. כל מוצר אחר – בקבוקי אלכוהול ומוצרים נלויים ליין (פותחנים, סוגרים)  – ניתן להחזיר בתנאי שהוא במצב חדש באריזתו המקורית ולא נגרם לו כל נזק.

עליך להחזיר את המוצר להנהלת האתר על חשבונך, או לחילופין, לבקש מהנהלת האתר שישלחו שליח לביתך לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבונך (הנהלת האתר רשאית לסרב לבקשה זו). עליך לצרף למוצר המוחזר את החשבונית שקיבלת, או העתק אישור ההזמנה שנשלח אליך בדואר אלקטרוני.

לאחר החזרת המוצר, או ביטול השירות שהוזמן, תזוכה במחיר ששילמת עבורו. אם ביטול ההזמנה איננו עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שהנהלת האתר מסרה לך לגביו, תהיה רשאית הנהלת האתר לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו תרצה להחליף.

זכויות יוצרים

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים.רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש “להוריד” (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

תשלום

התשלום עבור המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. עליך למסור את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס, תוקפו, ספרות ביקורת בגב הכרטיס וכל פרט נוסף הדרוש לנו לצורך השלמת הליך ההזמנה. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום שהנהלת האתר תכבד. לאחר שהזנת את פרטי אמצעי התשלום והשלמת את תהליך ההזמנה, יישלח אליך אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת ליבך: אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהזמנת והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר. במידה והשימוש באמצעי התשלום אושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו, או שירות התשלומים הרלוונטי, תימסר לך הודעה מתאימה על-כך וחשבונך יחויב בעלות השירות. 

עמלות שונות הכרוכות בתשלום הן באחריות המשתמש. העמלות עשויות להגבות ע”י  מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאי השירות שלהם. 

במידה ואמצעי התשלום שמסרת אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי, או שירות התשלומים המקוון, אינם מכבדים את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, הנהלת האתר תיצור איתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.

מועד המשלוח יחושב החל מרגע קבלת אישור העסקה מחברת האשראי או שירות התשלומים.